MENÜ
Booking
1 2 3 4 5

Autokarem do Drezna

Wiedeń - Drezno
od
34 EUR *

Stolica kraju związkowego Wolny Kraj Saksonia jest jednocześnie centrum politycznym i kulturalnym. Zbiory dzieł sztuki, architektura barokowa i śródziemnomorska, położenie masta nad Łabą stanowią przyczynę nazwać miasto "Florencją nad  Łabą".

Drezno jest na tyle imponujące jakby całe miasto stanowi jedne dzieło sztuki składające się z rónych zabytków. Wśród nich należy wymienić Opera Sempera, zespół arvchitektoniczny Zwinger, zamek rezydencjonalny książąt Saksoni oraz muzeum Grünes Gewölbe (Zielone Sklepienie) ze swoim zbiorem klejnotów książąt Saksonii, kolekcją ubilerstwa i eksponatami europejskiej sztuki złotnictwa. Miasto znane jest najwięcej z pomników z epoki baroku i historyzmu, ale gości miasta mogą zobaczyć także zabytki z 19 i 20 wieku z okresu romantyzmu, i neoklasycyzmu, Grunderzeit i Art Nouveau. Symbolem miasta bez wątpliwości jest kościoł Marii Panny (Frauenkirche). Po jego zniszczeniu w czasie Drugiej Wojny światowej w roku 1945, kościoł został odnowiony w okresie 1994 - 2005 i służy on swoim przykładem jako uprzedzenie przed wojną i symbol pokoju. Autokary Deutsche Touring odwiozą Państwa tanio, szybko i bezpiecznie do stolicy Saksonii.